Opera Slavica 2016, roč. 26, č. 2

Obrázek
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok
2016
Rok vydání
2016
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
5-16 Анти-пульс эпохи: функционирование интернационального префиксального компонента анти- в современном коммуникативном пространстве Martínková, Anastasiia | pdficon
17-26 Метафоричне моделювання когнітивної структури концепту ЩЕДРІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах: особливості фразеологічної об'єктивації Petrov, Oleksandr Oleksandrovyč | pdficon
27-37 Język i kultura Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina): zachowanie tożsamości narodowej Shvets, Anna | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
39-48 K postavení ruštiny v českých zemích a na Slovensku do roku 1989 Korostenski, Jiří | pdficon
49-55 On interpreter's intercultural awareness Tellinger, Dušan | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
57-59 K životnímu jubileu olomoucké slavistky Zdeňky Vychodilové Flídrová, Helena | pdficon
Recenze
Page Title
61-64 О системных проявлениях лексической редупликации в словацком языке Gallo, Ján | pdficon
65-71 Indoevropská lingvistika a klasická filologie Matyušová, Zdeňka | pdficon
71-73 Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku Přadková, Petra | pdficon
73-75 Komplexně a znalecky o rusínštině Bogoczová, Irena | pdficon
75-77 O chybách při překladu ze slovanských jazyků Krejčová, Elena | pdficon
77-78 O problematice překladu evropských právních textů Krejčová, Elena | pdficon
79-80 Slovanské jazykové vlivy a kontakty Cvetkova, Zornica | pdficon
hidden section Errata
Page Title
81 Errata Michálek, Zbyněk | pdficon