2

Title: Opera Slavica
Rok: 2016
Ročník: 26
Číslo: 2
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2016
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document Document
Анти-пульс эпохи: функционирование интернационального префиксального компонента анти- в современном коммуникативном пространстве | 5–16
Martínková, Anastasiia
PDF PDF
Метафоричне моделювання когнітивної структури концепту ЩЕДРІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах: особливості фразеологічної об'єктивації | 17–26
Petrov, Oleksandr Oleksandrovyč
PDF PDF
Język i kultura Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina): zachowanie tożsamości narodowej | 27–37
Shvets, Anna
PDF PDF
Rozhledy – materiály
Title Document Document
K postavení ruštiny v českých zemích a na Slovensku do roku 1989 | 39–48
Korostenski, Jiří
PDF PDF
On interpreter's intercultural awareness | 49–55
Tellinger, Dušan
PDF PDF
Zprávy – kronika
Title Document Document
K životnímu jubileu olomoucké slavistky Zdeňky Vychodilové | 57–59
Flídrová, Helena
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
О системных проявлениях лексической редупликации в словацком языке | 61–64
Gallo, Ján
PDF PDF
Indoevropská lingvistika a klasická filologie | 65–71
Matyušová, Zdeňka
PDF PDF
Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku | 71–73
Přadková, Petra
PDF PDF
Komplexně a znalecky o rusínštině | 73–75
Bogoczová, Irena
PDF PDF
O chybách při překladu ze slovanských jazyků | 75–77
Krejčová, Elena
PDF PDF
O problematice překladu evropských právních textů | 77–78
Krejčová, Elena
PDF PDF
Slovanské jazykové vlivy a kontakty | 79–80
Cvetkova, Zornica
PDF PDF
hidden section Errata
Title Document Document
Errata | 81
Michálek, Zbyněk
PDF PDF