Język i kultura Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina): zachowanie tożsamości narodowej

Název: Język i kultura Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina): zachowanie tożsamości narodowej
Variantní název:
  • Language and culture of Poles from Dniprodzerzhinsk: preservation of national identity
Autor: Shvets, Anna
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 2, s. 27-37
Rozsah
27-37
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Artykuł dotyczy języka i kultury Polaków Dnieprodzierżyńska w obwodzie Dniepropietrowskim na Ukrainie. Na tle dziejów osadnictwa Polaków zostały przedstawione czynniki wpływające na poczucie tożsamości narodowej Polaków zamieszkujących w Dnieprodzierżyńsku oraz omówione następujące składniki tożsamości: kryterium więzi krwi, znajomość języka polskiego, kryterium wyznaniowe oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym.
The abstract is dedicated to the theme of the language and culture of the Poles from Dniprodzerzhinsk, Dnipropetrovsk oblast, Ukraine. There are facts, represented in the abstract, that affect into national identityof Poles from Dniprodzerzhinsk and are connected with their history of settlement. The following components of identity are discussed: criterion of family relations, knowledge of Polish language, religious characteristic and participation in social and culture life.
Reference
[1] BIENIARZÓWNA, J.: Polska kadra techniczna w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. In: Studii z historii gospodarczej i demografii historycznej, Kraków 1975.

[2] BŁUSZKOWSKI, J.: Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa 2005.

[3] BOKSZAŃSKI, Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa 2006.

[4] BULANOVA, N.: Zemnì syluety vìry. Dnìpropetrovs'k 2000.

[5] JACOBSON-WIDDING, A.: Introduction. In: Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium. Red. A. Jacobson-Widding, Uppsala Studies in Cultural Anthropology, 1983, nr. 5.

[6] KRASOWSKA, H.: Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie. Warszawa 2012.

[7] ŁUKAWSKI, Z.: Ludność polska w Rosji 1863–1914. Wrocław 1978.

[8] MALINOWSKA, E.: Konstytucja jako akt stanowiący tożsamość państwa i narodu polskiego. In: Tożsamość i język w perspektywie slawistycznej. Red. nauk. S. Gajda, Opole 2008.

[9] MELCHIOR, M.: Społeczna tożsamość jednostki. Warszawa 1990.

[10] MĄDZIK, M., TARASIUK, D., KORZENIOWSKI, M., LATAWIEC, K.: Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921. Lublin 2014.

[11] NIKITOROWICZ, J.: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok 1995.

[12] OLECHNICKI, K., ZALECKI P.: Słownik socjologiczny. Toruń 1997.

[13] PAWLUK, O.: Odrodzenie i rozwój kultury polskiej na terenach Ukrainy Południowo-Wschodniej (na rzykładzie obwodu zaporoskiego). In: Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy. Red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Warszawa 2011.

[14] PITRZAK-PAWLOWSKA, I.: Królestwo Polskie w początkach imperializmu 1900–1905. Warszawa 1955.

[15] RÓZIEWICZ, J.: Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918). Wrocław 1984.

[16] SLONEVSKIJ, A.: Žizn'. Smert'. Voskresen'je. Dnepropetrovsk 2009

[17] ŚWIĄTKIEWICZ, W.: Tożsamość kulturowa mieszkańców starych dzielnic miast Górnego Śląska. Wrocław 1991.

[18] WOJTKOWIAK, S.: Tendencje globalistyczne a sprawa zachowania polskiej integralności i tożsamości narodowej. Res Humana nr. 2–3/2005.