Język i kultura Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina): zachowanie tożsamości narodowej

Title: Język i kultura Polaków Dnieprodzierżyńska (Ukraina): zachowanie tożsamości narodowej
Variant title:
  • Language and culture of Poles from Dniprodzerzhinsk: preservation of national identity
Author: Shvets, Anna
Source document: Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 2, pp. 27-37
Extent
27-37
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Artykuł dotyczy języka i kultury Polaków Dnieprodzierżyńska w obwodzie Dniepropietrowskim na Ukrainie. Na tle dziejów osadnictwa Polaków zostały przedstawione czynniki wpływające na poczucie tożsamości narodowej Polaków zamieszkujących w Dnieprodzierżyńsku oraz omówione następujące składniki tożsamości: kryterium więzi krwi, znajomość języka polskiego, kryterium wyznaniowe oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym.
The abstract is dedicated to the theme of the language and culture of the Poles from Dniprodzerzhinsk, Dnipropetrovsk oblast, Ukraine. There are facts, represented in the abstract, that affect into national identityof Poles from Dniprodzerzhinsk and are connected with their history of settlement. The following components of identity are discussed: criterion of family relations, knowledge of Polish language, religious characteristic and participation in social and culture life.