Centralizovat, nebo rozvolnit? : analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera

Název: Centralizovat, nebo rozvolnit? : analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera
Variantní název:
  • To centralize or to dissolve? : an analysis of home schooling discussions in the Czech Chamber of Deputies through the lens of Peter Wagner's modernity theory
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. [41]-61
Rozsah
[41]-61
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek přináší diskurzivní analýzu poslanecké diskuse na téma individuálního vzdělávání, která probíhala v letech 2014 a 2015 a předcházela následnému zavržení legalizace této formy vzdělávání na druhém stupni ZŠ v roce 2015. Autorky zkoumají argumenty poslanců pro a proti této alternativě, kontextualizují je v současné sociálně-vědní literatuře na téma individuálního vzdělávání a post-socialismu a aplikují na ni teorii modernity Petera Wagnera. Dochází k závěru, že jádrem poslaneckého sporu a následného nepřijetí individuálního vzdělávání jako rovnocenného vzdělávacího přístupu není obsah či kvalita kurikula, ale moc a kontrola, která je skrze vzdělávání uplatňována. Rozhodující roli při této politické disputaci nehrají politici zastávající stanovisko pro ani proti, ale ti, kteří stojí v samém středu, zastávající stanovisko ano-ale. Zdůrazněním subjektivně vnímaných nedostatků stávajícího zákonného nastavení individuálního vzdělávání se zbavují politické odpovědnosti a nutnosti rozhodnout a posílají téma individuálního vzdělávání z pět do diskuse odborné.
This paper offers a discursive analysis of a political discussion of home schooling which was held in 2014 and 2015 in the Czech Chamber of Deputies and which preceded the 2015 decision against the legalization of home schooling at the lower secondary school level. The authors examine the arguments for and against this alternative, contextualize it within current social science literature about home schooling in the Czech Republic and post-socialist theories, and apply the theory of modernity of Peter Wagner. They conclude that at the heart of the dispute is not a question of the quality of the curricula or the method of teaching but rather a question of the power and control that is exercised throughout the education system. Those who have the decisive voice in this political debate are neither those supporting home schooling nor those against it but those holding the in-between position. By underlining subjectively identified deficiencies of current home schooling law, they are foregoing the political responsibility and the necessity to make a decision and are returning the home schooling debate back to the scholars and experts.