Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách

Název: Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách
Variantní název:
  • On the reductionist understanding of multicultural education in Czech schools
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. [63]-79
Rozsah
[63]-79
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zaměřuje na reflexi realizace multikulturní výchovy na českých školách. Vycházíme z vlastního výzkumného šetření, které z jišťovalo přístupy pedagogů k realizaci multikulturní výchovy na základních a středních školách v České republice. Výsledky odhalují převážně redukcionistické chápání multikulturní výchovy vztahující se výhradně k etnickým a kulturním odlišnostem. Tento přístup podporuje představu jasné ohraničitelnosti skupin a tím produkuje či utvrzuje stereotypy o nás i o těch druhých. Naznačujeme proto možná východiska, skrze která by multikulturní výchova naopak skutečně přispívala k rozvoji tolerantní společnosti.
This paper reflects on the implementation of multicultural education at Czech schools. It is based on our research examining how primary and secondary school teachers in the Czech Republic approach multicultural education. The findings reveal a predominantly reductionist understanding of multicultural education that focuses merely on ethnic and cultural differences. This approach endorses the idea that different groups of people can be easily demarcated and therefore produces or confirms stereotypes about "us" and "the others." For this reason, we suggest some options through which multicultural education would actually contribute to the development of a tolerant society.
Note
Vznik této studie byl umožněn díky účelové podpoře specifického vysokoškolského výzkumu (IGA_FF_2014_099 "Multikulturalismus v pedagogické praxi – rozvoj tolerantní nebo xenofobní společnosti?") udělené roku 2014 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a díky finanční podpoře Filozofické fakulty UP v Olomouci v roce 2014 z Fondu pro podporu vědecké činnosti (FPVC2014/24 "Za hranice multikulturalismu: filozoficko-pedagogické aspekty multikulturního vzdělávání").