[Kelih, Emmerich; Fuchsbauer, Jürgen; Newerkla, Stefan Michael (Hrsg.). Lehnwörter im Slawischen: Empirische und crosslinguistische Per­spektiven]

Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 117-119
Rozsah
117-119
  • ISSN
    2336-4440 (online)
    1803-7410 (print)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kelih, Emmerich; Fuchsbauer, Jürgen; Newerkla, Stefan Michael (Hrsg.). Lehnwörter im Slawischen: Empirische und crosslinguistische Per­spektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 262 s. Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik; Band 6. ISBN 978-3-631-65994-6.
Note
  • Text vznikl za podpory grantu Grantové agentury České republiky č. 13-17435S.
Document
Reference:
[1] Bartels, Hauke. 2009. Loanwords in Lower Sorbian, a Slavic language of Germany. In: Haspelmath – Tadmor 2009, s. 304–323.

[2] Boček, Vít. 2013. Etymology and language contact studies: Some notes on mutual relationships. In: Vykypěl, Bohumil – Boček, Vít, eds. Etymology: An Old Discipline in New Contexts.Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 13–21.

[3] Gardani, Francesco. 2011. Recenze: Haspelmath, Martin – Tadmor, Uri 2009. Folia Linguistica 45, s. 215–221.

[4] Haspelmath, Martin – Tadmor, Uri, eds. 2009. Loanwords in the World's Languages: A comparative handbook. Berlin: De Gruyter Mouton.

[5] Matras, Yaron. 2012. Recenze: Haspelmath – Tadmor 2009. Language 88, s. 647–652.

[6] Rachilina, Jekaterina V. – Ryžova, Daria A. 2011. Recenze: Haspelmath – Tadmor 2009. Voprosy jazykoznanija 2011, č. 6, s. 126–133.

[7] Van der Sijs, Nicoline. 2009. Loanwords in Dutch. In: Haspelmath – Tadmor 2009, s. 338–359.

[8] Vykypěl, Bohumil. 2011. Tři nové svazky o jazykovém kontaktu a ještě jeden navíc čili perpetuum mobile contactologicum. Linguistica Brunensia 59, s. 357–362.