Linguistica Brunensia 2016, roč. 64, č. 2

Obrázek
Rok
2016
Rok vydání
2016
ISSN
2336-4440 (online)
1803-7410 (print)
Články – Articles
Page Title
7-54 Hydronymia R̥gvedica Blažek, Václav | pdficon
55-63 Psl. *plugъ < z germ. *plōgu-/*plōga- < kelt.? Blažek, Václav; Dufková, Kristýna | pdficon
65-76 K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu Villnow Komárková, Jana | pdficon
Kronika – Anniversaries
Page Title
77-85 André-Georges Haudricourt a jeho příspěvky k jazykům kontinentální jihovýchodní Asie Schwarz, Michal | pdficon
86-97 Jiří Marvan (*28. 1. 1936 – †13. 4. 2016 Praha) Blažek, Václav; Kabeláčová, Tereza | pdficon
98-99 Osmdesát pět let Jana Balhara Konečná, Sabina | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Page Title
101 Oxfordská příručka lingvistického analyzování, čili, Theatrum linguisticæ podruhé Vykypěl, Bohumil | pdficon
102-103 Dvakrát Noama Chomského lingvistika Vykypěl, Bohumil | pdficon
104-105 Roman Jakobson: Critical assessments of leading linguists Vykypěl, Bohumil | pdficon
106-112 [Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)] Blažek, Václav | pdficon
113 [Tesnière, Lucien. Elements of structural syntax] Vykypěl, Bohumil | pdficon
114-116 [Koupil, Ondřej. Grammatyka cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)] Vykypěl, Bohumil | pdficon
117-119 [Kelih, Emmerich; Fuchsbauer, Jürgen; Newerkla, Stefan Michael (Hrsg.). Lehnwörter im Slawischen: Empirische und crosslinguistische Per­spektiven] Boček, Vít | pdficon
120-121 [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy] Přadková, Petra | pdficon