[Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)]

Název: [Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 106-112
Rozsah
106-112
  • ISSN
    2336-4440 (online)
    1803-7410 (print)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983). Vydání první. Praha: Academia, 2015. 651 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh. Historie. ISBN 978-80-200-2439-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Práce vznikla pod záštitou grantu GA15-12215S Grantové agentury České republiky.