Latinská humanistická literatúra v 16. storočí na Slovensku a jej vzťah k českému kontextu (Martin Rakovský a Juraj Koppay)

Název: Latinská humanistická literatúra v 16. storočí na Slovensku a jej vzťah k českému kontextu (Martin Rakovský a Juraj Koppay)
Variantní název:
  • Martin Rakovsky and Juraj Koppay and scrutinizes the relationship of their work with the context of Czech literature and culture of the time
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 7-26
Rozsah
7-26
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study is focused on authors from the 16th century, namely Martin Rakovsky and Juraj Koppay and scrutinizes the relationship of their work with the context of Czech literature and culture of the time. The author also presents the ways in which the Slovak authors became known for the wider cultural, academic and literary public in Bohemia and Moravia. The study shows that the Czech cultural and literary environment played an important role in the life and creative practice of Slovak humanists, they managed to successfully merge with the Czech environment and for many of them Bohemia became the second homeland.
Note
Táto štúdia vznikla v rámci riešenia grantu VEGA 1/0627/15 Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy.
Reference
[1] BŘEZAN, Václav, 1985. Životy posledních Rožmberků (Praha: Svoboda)

[2] JAKOBEUS, Jakub, 1963. Výber z diela, prel. Jozef Minárik (Bratislava: Veda)

[3] KOPPAY, Juraj, 1980. Opera omnia. Zobrané spisy, prel. Miloslav Okál (Bratislava: Veda)

[4] RAKOVSKÝ, Martin, 1974. Opera omnia. Zobrané spisy, prel. Miloslav Okál (Bratislava: Veda)

[5] Renesanční poesie, 1975. (Praha: Academia)

[6] Starodávne piesne rádu pijanského, 1990. (Bratislava: Tatran)

[7] HAMADA, Milan, 1995. Zrod novodobej slovenskej kultúry (Bratislava: Veda)

[8] Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. a 16. storočí, 1967. Ed. Vantuch, Antonín a Holotík, Ľudovít (Bratislava: Veda)

[9] KÁKOŠOVÁ, Zuzana, 1998. "Martin Rakovský a Juraj Koppay", in Martin Rakovský a latinská humanistická kultúra na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského), s. 37–51

[10] KÁKOŠOVÁ, Zuzana, 2010. Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry (Bratislava: Univerzita Komenského)

[11] KÁKOŠOVÁ, Zuzana, 2011. "Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii", in Literární historiografie a česko-slovenské vztahy (Brno: Tribun EU), s. 107–115

[12] KAVKA, František, 1967. "Slovenští studenti na pražské universitě v 15. a 16. století", in Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. a 16. storočí (Bratislava: Veda), s. 137–146

[13] KOPECKÝ, Milan, 1988. Český humanismus (Praha: Melantrich)

[14] KOPECKÝ, Milan, Melpomenina poľnica. Jesenskovci v 16. a 17. storočí, 1986. Prel. Okál, Miloslav (Martin: Osveta)

[15] MINÁRIK, Jozef, 1985. Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská (Bratislava: SPN)

[16] OKÁL, Miloslav, 1979. Život a dielo Martina Rakovského I-II (Martin: Matica slovenská)

[17] OKÁL, Miloslav, 1974. "Život a dielo Juraja Koppaya", in Slovenská literatúra, roč. 21, č. 5, s. 494–506

[18] POLIŠENSKÝ, Josef, 1967. "Vztah Jessenia a Fradelia ke Slovensku", in Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. a 16. storočí (Bratislava: Veda, 1967), s. 321–331

[19] STORCHOVÁ, Lucie, 2011. Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Praha: Scriptorium)

[20] TKÁČIKOVÁ, Eva, 1998. "Rakovského opis mesta Loun", in Martin Rakovský a latinská humanistická kultúra na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského), s. 61–65

[21] TRUHLÁŘ, Antonín – HRDINA, Karel – HEJNIC, Josef – MARTÍNEK, Jan, 1966–1982. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě od konce 15. do začátku 17. století 1–5 (Praha: Academia)