Linguistica Brunensia 2018, roč. 66, č. 1

Obrázek
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Page Title
7-14 Dictionaries of associations of Slavic languages in semantic studies Dragićević, Rajna | pdficon
15-29 Několik poznámek ke konkurenci vidů: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával Esvan, François | pdficon
31-39 Jak se oslovujeme ve spontánní komunikaci Kopřivová, Marie | pdficon
41-48 Není svatba jako svatba : (k přeneseným pojmenováním jídel v nářečích) Kloferová, Stanislava | pdficon
49-62 Analýza prostorových sloves s inkorporací lokativních argumentů v češtině Faltýnková, Michaela | pdficon
Materiály – Materials
Page Title
63-71 Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další Karlíková, Helena | pdficon
Supplement
Page Title
73-85 Friends and friendship in proverbs Čermák, František | pdficon
Kronika – Anniversaries
Page Title
87-89 Šedesátiny doc. PhDr. Zdeňky Hladké, Dr. Osolsobě, Klára | pdficon
90-95 Za docentem Mirkem Čejkou Hladká, Zdeňka | pdficon
96-99 Radoslav Večerka (*18. 4. 1928 – †15. 12. 2017) Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Page Title
101-102 [Bláha, Ondřej et al. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na České země] Blažek, Václav | pdficon
103-104 [Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)] Šefčík, Ondřej | pdficon
105 [Dittmann, Robert; Just, Jiří. Biblical humanism in Bohemia and Moravia in the 16th century] Vykypěl, Bohumil | pdficon
106-107 [Martínek, Libor a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost ; Teplan, Dušan (ed). Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda] Vykypěl, Bohumil | pdficon
108-110 [Adde-Vomáčka, Éloïse. La Chronique de Dalimil. Les débuts de l'historiographie nationale tchèque en langue vulgaire au XIVe siècle] Vykypěl, Bohumil | pdficon