Několik poznámek ke konkurenci vidů: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával

Variantní název
Some remarks on the aspectual concurrence: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 15-29
Rozsah
15-29
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
In this article the author proposes to use the Czech National Corpus to investigate the use of the factual imperfective in comparison with the perfective aspect in a very specific context, but at the same time frequent, because of common use: ráno jsem vstával (a) vs vstal (a) 'the / this morning I got up'. The results show that the perfective is used predominantly in sequences of events and the factual imperfective in argumentative discourses (in both cases in the measure of 80%). While the exceptions are functional for the imperfective in the narration, the presence of the perfective in the argumentative contexts appears random and testifies to the existence of a "gray area" in which the aspects are almost interchangeable.
Document
Reference:
[1] Berger, Tilman. 2013. Ungewöhnliche Verwendungen des Aspekts im Tschechischen: der imperfektive Aspekt in Handlungssequenzen, Zeitschrift für Slawistik. 58(1), s. 31–42.

[2] Dickey, Stephen M. 2000. Parameters of Slavic aspect. A cognitive approach, Stanford: CSLI Publ..

[3] Eckert, Eva. 1985. Aspect in repetitive contexts in Russian and Czech. In: Flier, Michal S. – Timberlake, Alan, eds. The scope of Slavic aspect. Columbus: Slavica, s. 169–180.

[4] Esvan, François. 2000. Ke střídání vidu při vyprávění v češtině. In: Gramatika & Korpus 2012, Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 1–6.

[5] Esvan, François. 2006. Historický prézens v současné češtině: možnosti a meze jeho jazykových a komunikativních funkcí. In: Štícha, František, ed. Možnosti a meze české gramatiky. Praha: Academia, s. 226–248.

[6] Esvan, François. 2010. Notes sur l’usage de l’aspect verbal dans les subordonnées temporelles au passé en tchèque. In: Bertolissi, Sergio – Salvatore, Roberta, eds. Forma formans. Studi in onore di B. A. Uspenskij. Napoli: D’Auria Editore, s. 179–191.

[7] Esvan, François. 2011. K vidové opozici u českých verb dicendi. Korpus-Gramatika-Axologie, 3, s. 45–56.

[8] Esvan, François. 2015. Aspectual opposition in the different contexts of the historical present in Czech. In: Benacchio, Rosanna, ed. Verbal Aspect: Grammatical Meaning and Context. München – Berlin – Washington/D.C: Verlag Otto Sagner, s. 211–216.

[9] Esvan, François. 2017. Vid a čas v kontextu, In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny N–Ž. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1988–1991.

[10] Forsyth, James. 1970. A grammar of aspect. Usage and meaning in the Russian verb. Cambridge: Cambridge University press.

[11] Grønn, Atle. 2003. The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Oslo, Ph.D. dissertation, University of Oslo.

[12] Grønn, Atle. 2008. Imperfectivity and complete events. In: Josephson, Folke – Söhrman, Ingmar, eds. Interdependence of Diachronic and Synchronic Analyses. Amsterdam: John Benjamins, s. 149–165.

[13] Chlumská, Lucie. 2011. Kdo to přeložil, nebo Kdo to překládal? Několik poznámek ke konkurenci vidů v češtině a jejich anglickým ekvivalentům. In: Korpusová lingvistika Praha 2011, 1. sv. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[14] Kopečný, František. 1962. Slovesný vid v češtině, Praha: Nakladatelství ČSAV.

[15] Mathesius, Vilém. 1938. O konkurenci vidů v českém vyjadřování slovesném. Slovo a slovesnost. 4(1), s. 15–19.

[16] Rassudova, Olga. 1984. Aspectual usage in modern Russian. Moskva: Ruský jazyk.

[17] Sémon, Jean-Pierre. 2008. Des imperfectifs prétérits étranges… In: Guiraud-Weber, Marguerite – Roudet, Robert – Zaremba, Charles, eds. Etudes offertes à Marguerite Guiraud-Weber. Aix-en-Provence: PUP, s. 305–315.

[18] Štícha, František. 2013. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

[19] Stunová, Anna. 2004. A contrastive Analysis of Russian and Czech Aspect: Invariance vs. Discourse. Amsterdam, Ph.D. dissertation, University of Amsterdam.

[20] SYNv3 Český národní korpus - SYNv3 [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. [cit. 30.03.2018], dostupné z: http://www.korpus.cz

[21] SYN2009PUB Český národní korpus - SYN2009PUB [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha [cit. 30.03.2018], dostupné z: http://www.korpus.cz

[22] SYN2015 Český národní korpus - SYN2015 [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha [cit. 30.03.2018], dostupné z: http://www.korpus.cz