Theatralia 2018, roč. 21, č. 1, Supplementum

Obrázek
Název čísla
Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1896–1918
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-9145-0
Poznámka
  • Editor čísla (Issue editor): Aleš Merenus
hidden section Editorial
Page Title
7 Editorial Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
9-12 Slovník moderního českého dramatu Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
13-18 Hilbert, Jaroslav. Vina. Drama o třech dějstvích (vyd. 1896 – prem. 1896) : psychologické drama o (ne)možnosti získat zpět ztracenou ženskou čest Fránek, Michal | pdficon
Page Title
19-26 Zeyer, Julius. Radúz a Mahulena. Slovenská pohádka o čtyřech jednáních (čas. 1896 – prem. 1898) : pohádková hra o lásce silnější než kletba, zasazená do období slovenského dávnověku Fránek, Michal | pdficon
Page Title
27-32 Malířová, Helena. Bratrství. Hra o třech dějstvích (vyd. 1905 – prem. 1905) : hra zobrazující rozpor mezi hlásanými anarchistickými ideály svobody a rovnosti pohlaví a jejich skutečnou realizací Šotkovská, Jitka | pdficon
Page Title
33-38 Bratří Čapkové. Lásky hra osudná. Drama o třech dějstvích (čas. 1911 – prem. 1920) : groteskní aktovka napsaná ve stylu komedie dell'arte, v níž se konfrontuje sen o lásce se silou sexu, světem nízkých intrik a mocí peněz Janoušek, Pavel | pdficon
Page Title
39-47 Dyk, Viktor. Veliký Mág. Drama o pěti dějstvích (vyd. 1915 – prem. 1915) : dramatické podobenství o romantické touze po absolutní kráse (umění) a lásce, která stojí v kontrastu s přízemním egoismem a honbou za bohatstvím Augustová, Zuzana | pdficon
Page Title
48-54 Theer, Otakar. Faëthón. Tragédie o dvou dějstvích a dohře (vyd. 1918 [vročení 1916] – prem. 1917) : drama titánského vzdoru proti lidskému údělu s antickým mytologickým námětem Čadková, Daniela | pdficon
hidden section Ediční poznámka
Page Title
55-56 Ediční poznámka Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
57-58 Seznam použitých zkratek Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
59-64 Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén Merenus, Aleš | pdficon
hidden section Jmenný rejstřík
Page Title
65-71 Jmenný rejstřík Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
73-76 Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary Merenus, Aleš | pdficon