1, Supplementum

Title: Theatralia
Year: 2018
Volume: 21
Issue: 1, Supplementum
Issue title
Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1896–1918
Publication year
2018
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-9145-0
Note
  • Editor čísla (Issue editor): Aleš Merenus
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Slovník moderního českého dramatu | 9–12
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Hilbert, Jaroslav. Vina. Drama o třech dějstvích (vyd. 1896 – prem. 1896) : psychologické drama o (ne)možnosti získat zpět ztracenou ženskou čest | 13–18
Fránek, Michal
PDF
Title Document
Zeyer, Julius. Radúz a Mahulena. Slovenská pohádka o čtyřech jednáních (čas. 1896 – prem. 1898) : pohádková hra o lásce silnější než kletba, zasazená do období slovenského dávnověku | 19–26
Fránek, Michal
PDF
Title Document
Malířová, Helena. Bratrství. Hra o třech dějstvích (vyd. 1905 – prem. 1905) : hra zobrazující rozpor mezi hlásanými anarchistickými ideály svobody a rovnosti pohlaví a jejich skutečnou realizací | 27–32
Šotkovská, Jitka
PDF
Title Document
Bratří Čapkové. Lásky hra osudná. Drama o třech dějstvích (čas. 1911 – prem. 1920) : groteskní aktovka napsaná ve stylu komedie dell'arte, v níž se konfrontuje sen o lásce se silou sexu, světem nízkých intrik a mocí peněz | 33–38
Janoušek, Pavel
PDF
Title Document
Dyk, Viktor. Veliký Mág. Drama o pěti dějstvích (vyd. 1915 – prem. 1915) : dramatické podobenství o romantické touze po absolutní kráse (umění) a lásce, která stojí v kontrastu s přízemním egoismem a honbou za bohatstvím | 39–47
Augustová, Zuzana
PDF
Title Document
Theer, Otakar. Faëthón. Tragédie o dvou dějstvích a dohře (vyd. 1918 [vročení 1916] – prem. 1917) : drama titánského vzdoru proti lidskému údělu s antickým mytologickým námětem | 48–54
Čadková, Daniela
PDF
hidden section Ediční poznámka
Title Document
Ediční poznámka | 55–56
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Seznam použitých zkratek | 57–58
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén | 59–64
Merenus, Aleš
PDF
hidden section Jmenný rejstřík
Title Document
Jmenný rejstřík | 65–71
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary | 73–76
Merenus, Aleš
PDF