Řecké sloveso μεταβιῶναι a Anaximandrova zoogonie

Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2009, roč. 10, č. 2, s. [45]-58
Rozsah
[45]-58
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Řecké sloveso metabiónai, objevující se v Aetiově zprávě o Anaximandrově zoogonii, bylo dosud považováno za ojedinělé a předpokládalo se, že může mít význam "změnit způsob života", nebo "přežít". Tato studie nachází dosud neznámé výskyty daného slovesa, které svědčí pro význam "změnit způsob života", současně však upozorňuje na syntaktickou problematičnost tohoto významu v Aetiově textu.
Hitherto, the Greek verb metabiônai occurring in Aetius' report on Anaximander's zoogony was considered as its only appearance. The scholars supposed that it can mean either "to change the mode of living" or "to survive". This paper finds out occurrences of the verb unknown to date that prove the meaning "to change the mode of living". However, this meaning is problematic from the syntactic point of view in the Aetius' text.
Document