Anthropologia integra – nový časopis

Název: Anthropologia integra – nový časopis
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2010, roč. 11, č. 2,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s vydavatelstvím Masarykovy univerzity a Akademickým nakladatelstvím CERM zahájil v roce 2010 publikování recenzovaného mezinárodního časopisu Anthropologia integra: Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory. Anthropologia integra je časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis je publikován dvakrát do roka na internetu a tiskem v nákladu 200 výtisků.