Nižší šlechta v českém státě a v Uhrách na přelomu 13. století ve světle písemných pramenů

Variantní název
Der niedere Adel im tschechischen Staat und Ungarn am Umbruch des 13. Jahrhunderts im Lichte schriftlicher Quellen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 2, č. [1], s. 9-22
Rozsah
9-22
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document