Nižší šlechta v českém státě a v Uhrách na přelomu 13. století ve světle písemných pramenů

Variant title
Der niedere Adel im tschechischen Staat und Ungarn am Umbruch des 13. Jahrhunderts im Lichte schriftlicher Quellen
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 9-22
Extent
9-22
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document