Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna

Název: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna
Variantní název:
  • Die bisherigen Ergebnisse der archäologische Erkundung der Burg Obřany bei Brno
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 229-238
Rozsah
229-238
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bednářová, V., Osídlení Adamovska v letech 1200 – 1500, VZAO II, 1958.

[2] Burkhardt, R., Příspěvek k lokalizaci Wildenbergu a hradů ve Svitavském údolí, VZAO XV, 1971.

[3] Cronica domus Sarensis, Brno 1964.

[4] Černý, F. – Váša, P., Moravská jména místní, Brno 1907.

[5] Červinka, I. L., Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze Moravské, Brno 1942 (rukopis v AÚ ČSAV Brno).

[6] Grolich, V., Železářství na Olomučansku v 11. století, VZAO XIV, 1970.

[7] Hejna, A., Soubor nálezů z hrádku Bolkova v severových. Čechách, PA 1962-2.

[8] Hosák, L., Co nám vyprávějí místní a pomístní jména o minulosti Blanenska, ZVAO X, 1966.

[9] Hrubý, V., Staroslovanské Brno, Brno v minulosti a dnes III, Brno 1961.

[10] Kala, A., Bílovice nad Svitavou, Brno 1931.

[11] Marešová, K., Slovanské pohřebiště v Bílovicích nad Svitavou, ČMMus 1968/1969, LIII/LIV.

[12] Nekuda, V. – Reichertová, K., Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno 1968.

[13] Prasek, V., Obřany – Obersaz, ČMMor 28, Brno 1904.

[14] Piper, O., Österreichische Burgen III, Wien 1904.

[15] Radoměřský, P., Příspěvek k datování středověké osady na Sekance a problematika nálezů tzv. měděných brakteátú ve střední Evropě, Muzejní a vlastivědná práce IV, 1966.

[16] Richter, V., Die Anfänge der Grossmährischen Architektur, Magna Moravia 1965.

[17] Richter, V., Vyšetření jak vznikala některá moravská města, Brno v minulosti a dnes 1970 (IX).

[18] Slavík, A., Vlastivěda Moravská II/6, Brno 1897.

[19] Souchopová, V., Výzkum slovanských železářských pecí v Olomučanech, Zprávy okresního vlast, muzea, Blansko 1970.

[20] Šilhan, J., Jindřich Heimburský, VVM XX, 1968.

[21] Vermouzek, R., Hrad Obřany, VZAO IV, 1960.

[22] Wolny, G., Die Markgrafschaft Mähren II, II. Abt., Brünn 1837.