Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště

Název: Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště
Variantní název
Frühmittelalterliche Dorfkirchen in der Umgeburg von Prag und ältere Siedlungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 249-256
Rozsah
249-256
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence