Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště

Title: Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště
Variant title
Frühmittelalterliche Dorfkirchen in der Umgeburg von Prag und ältere Siedlungen
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 249-256
Extent
249-256
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license