K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu

Název: K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu
Variantní název
Zur dendrochronologischen Untersuchung mittelalterlicher Funde aus Most
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 299-306
Rozsah
299-306
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí