Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska

Název: Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska
Variantní název
Typen mittelalterlichen Dorfwüstungen im Drahaner Bergland von historisch-geoographischer Sicht
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 31-40
Rozsah
31-40
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Černý, E., 1971: Příspěvek k povrchovému průzkumu půdorysu zaniklých středověkých osad a jeho vztahu k plužině. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. 1. Uherské Hradiště, s. 187-202.

[2] Černý, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, seš. 4-6.

[3] Lechner, K., 1902: Die ältesten Belehnungs—und Lehensbücher des Bisthums Olmütz. Brno.

[4] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno.

[5] Nekuda, V., 1977: Záchranný výzkum zaniklé středověké osady Bystřec, okres Blansko (předběžná zpráva). In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Hradec Králové, s. 244-246

[6] Smetánka, Z., 1969: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (předběžná zpráva). Archeologické rozhledy, XXI, s. 618—625.

[7] Šaurová, D.: Podle autorkou dodaného plánku.