Černý, Ervín

Varianty jmen:

Černý, Ervín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Černý, Ervín. Další poznatky ke studiu plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 91–97.

Článek
Černý, Ervín; Bolina, Pavel. Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 277–283.

Článek
Boháč, Zdeněk; Černý, Ervín. K evidenci zaniklých středověkých osad v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 149–153.

Článek
Černý, Ervín. K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 253–263.

Článek
Černý, Ervín. Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 327–332.

Článek
Černý, Ervín. Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 99–107.

Článek
Černý, Ervín. Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 31–40.

Článek
Černý, Ervín. Vztah zaniklých plužin k rozloze lesů na Drahanské vrchovině v období vrcholného feudalismu. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 423–432.

Článek
Černý, Ervín. Zaniklé části plužin soudobých osad na Drahanské vrchovině. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 235–248.