Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině

Název: Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině
Variantní název
Relikte der mittelalterlichen Ortswüstungen und ihrer Fluren auf dem Drahaner Hochland und ihr gegenwärtiger Zustand
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 327-332
Rozsah
327-332
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí