Černý, Ervín

Name variants:

Černý, Ervín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Černý, Ervín. Další poznatky ke studiu plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 91–97.

Article
Černý, Ervín; Bolina, Pavel. Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 277–283.

Article
Boháč, Zdeněk; Černý, Ervín. K evidenci zaniklých středověkých osad v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 149–153.

Article
Černý, Ervín. K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 253–263.

Article
Černý, Ervín. Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 327–332.

Article
Černý, Ervín. Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 99–107.

Article
Černý, Ervín. Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 31–40.

Article
Černý, Ervín. Vztah zaniklých plužin k rozloze lesů na Drahanské vrchovině v období vrcholného feudalismu. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 423–432.

Article
Černý, Ervín. Zaniklé části plužin soudobých osad na Drahanské vrchovině. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 235–248.