Vztah zaniklých plužin k rozloze lesů na Drahanské vrchovině v období vrcholného feudalismu

Název: Vztah zaniklých plužin k rozloze lesů na Drahanské vrchovině v období vrcholného feudalismu
Variantní název:
  • Das Verhältnis zwischen dem abgekommenen Ackerboden und der Ausdehnung der Wälder auf dem Hochland Drahanská vrchovina im Zeltalter des hohen Mittelalters
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 423-432
Rozsah
423-432
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.