K výskytu bíle malované keramiky v Čechách

Variantní název
Zum Vorkommen der weißt bemalten Keramik in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 211-214
Rozsah
211-214
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Durdík, T., v tisku: Keramika bíle malovaná, in Encyklopedie československé archeologie.