K výskytu bíle malované keramiky v Čechách

Variant title
Zum Vorkommen der weißt bemalten Keramik in Böhmen
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 211-214
Extent
211-214
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Durdík, T., v tisku: Keramika bíle malovaná, in Encyklopedie československé archeologie.