Středověké sklo v Čechách

Variantní název
Mittelalterliches Glas in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 243-266
Rozsah
243-266
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Brožová, J.—Řezníčková, M., 1986: Skleněná čiše ze Sezimova Ústí a její rekonstrukce, Památková péče 26, 19—22.

[2] Dexel, W., 1950: Glas. Ravenburg.

[3] Frýda, F., 1979a: Mittelalterliches Glas aus Plzeň, Glasrevue 34, č. 8, 24—27.

[4] Frýda, F., 1979b: Středověké sklo v Západních Čechách, Sborník Západočeského muzea v Plzni — Historie II, 7—78. Plzeň.

[5] Györky, K. H., 1971: Glasfunde aus dem 13.—14, Jahrhundert im mittelalterlichen Dominikanerkloster von Buda, Acta Archaelogica Academiae Scientiarum Hungaricae, 23, 199—220.

[6] Han, V., 1975: The Origin and Style of Medieval Glass found in Central Balkans. Journal of Glass Studies, XVII, 114—126. The Corning Museum of Glass, Corning.

[7] Han, V., 1977: Die Glaserzeugung des 14. und 15. Jh. In Dubrovník. Organisation und Technologie, Akadémiai Kiadó, 127—134. Budapest.

[8] Harlas, F. X., 1906: Dvé skleněných pohárů z XV. století, ČSPS XIV, 15.

[9] Hejdová, D., 1967: Archeologický výzkum sklářské hutě ve Sklenařících, okres Semily, Ars vitraria I, 13—28. Jablonec n. Nisou.

[10] Hejdová, D., 1975: Types of Medieval Glass Vessels in Bohemia, Journal of Glass Studies XVII, 142—150. The Corning Museum of Glass, Corning.

[11] Hejdová, D., 1982: Význam archeologických nálezů středověkého dutého skla, Staletá Praha XII, 87—94. Praha.

[12] Hejdová, D.—Nechvátal, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách, PA LVIII, 433—498.

[13] Hejdová, D.—Nechvátal, B., 1970: Late 14th-to Mid-15th Century Medieval Glass from a Well in Plzeň, Western Bohemia, Journal of Glass Studies XII, 84—101. The Corning Museum of Glass, Corning.

[14] Hejna, A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v severovýchodních Čechách, PA LIII, 470.

[15] Hetteš, K., 1958: Bohemian Mediaeval Glass, Czechoslovak Glass Review 13, č. 7, 2—4.

[16] Hetteš, K., 1959: Středověké skleněné čiše z Benediktinské ulice v Praze, Umění 7, 44—49.

[17] Hofrén, E., 1961: Drei mittelalterliche Glasbecher von Kalmar und Skanör, Meddelanden fran Lunds Universitets Historiska Museum, 180—188. Lund 1962.

[18] Holl, I., 1966: Mittelalterliche Glasfunde aus einem Brunnen von Buda. Budapest.

[19] Janská, E., 1977: K nálezům středověkých studní, Staletá Praha VIII, 165—196. Praha.

[20] Janská, E., 1982: K novým nálezům gotického skla v Praze, Staletá Praha XII, 149—159. Praha.

[21] Janská, E.—Olmerová, H., 1977: Praha 1-Nové Město (nároží Národní třídy a Spálené ulice), Pražský sborník historický X, 206—209.

[22] Ječný, H.—Olmerová, H., 1973: Praha 1-Staré Město (kostel a komenda sv. Benedikta), Pražský sborník historický VIII, 221—222.

[23] Lehečková, E., 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory, PA LXVI, 450—485.

[24] Löber, H., 1966: Guttrolfe, Formgebung und Herstellungtechnik, Glastechnische Berichte 39. 539—548.

[25] M. L., 1859: Zpráva o starožitnostech nalezených roku 1858 v Hradci Králové, PAM III, 235.

[26] Nekuda, V., 1961: Středověká sklářská pec v Počátkách, okres Pelhřimov, Časopis Moravského musea — Acta Musei Moraviae, XLVI, 77—82.

[27] Neugebauer, W., 1967: Altes Glas In Lübecker Bodenfunden, Der Wagen, Ein Lübekisches Jahrbuch, 129—135.

[28] Olmerová, H., 1977: Der Fund mittelalterlichen Glases in der Prager Alstadt, Glasrevue 32, č. 5, 24—27.

[29] Poche, E., 1970: České sklo 17. a 18. století. Katalog výstavy. Sestavil Em. Poche,... Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum.

[30] Rademacher, F., 1933: Die deutschen Gläser des Mittelalters. Berlin. Mittelalters 4, 101—117.

[31] Schütte, S., 1976: Mittelalterliches Glas aus Göttingen, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 4, 101—117.

[32] Šebesta, P., 1979: Středověké sklo z Chebu, Sborník Západočeského muzea v Plzni — Historie II., 79—95. Plzeň.

[33] Wenzel, M., 1977: A Reconsideration of Bosnian Medieval Glass, Journal of Glass Studies XIX, 63—76. The Corning Museum of Glass, Corning.