Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách

Variantní název
Landwirtschaftliches und handwerkliches Gerät aus Ortswüstungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 411-422
Rozsah
411-422
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bartoš, Fr., 1905: Dialektický slovník moravský.

[2] Beranová, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů.

[3] Huml, V., 1987: Zaniklá tvrz Semonice. Hradec Králové.

[4] Jirásek, J., 1968: "Zemědělské nářadí poddanské usedlosti v našich zemích v době zemědělské revoluce". VVM XX/2, str. 208—227.

[5] Krofta, K., 1949: Dějiny selského stavu, Praha.

[6] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonie, Brno.

[7] Polla, B., 1962: Pamiatky hmotné kultury 15. stor. z Posádky při Gajaroch, Sborník SNM, 1962/1, Bratislava.

[8] Polla, B., 1962: Středověká zaniknutá osada na Spiši, 1962/2, Bratislava.

[9] Stránský, K., 1978: Pozoruhodný kovářský výrobek ze ZSO Mstěnlce u Hrotovic, VVM 1978/2, str. 211—202.

[10] Šach, F., 1961: Rádlo a pluh na území ČSSR. Vědecká práce zemědělského muzea.

[11] Šaurová, D., 1967, Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku. AR XXV/3, str. 336 až 339.

[12] Unger—Měřínský, Z., 1976: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě. Koválov u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1975, Brno, str. 96.