Belcredi, Ludvík

Varianty jmen:

Belcredi, Ludvík (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Belcredi, Ludvík. Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 315–343.

Článek
Belcredi, Ludvík. Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 43–55.

Článek
Belcredi, Ludvík. Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 157–169.

Kapitola
Belcredi, Ludvík. Stavební podoba jádra hradu Skály. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 6–38.

Článek
Belcredi, Ludvík. Stavební vývoj a dispozice předhradí hradu Skály : příspěvek k poznání předhradí menších hradů. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 553–581.

Článek
Belcredi, Ludvík. Terminologie, třídění a kód sředověkých kovových předmětů. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 437–472.

Článek
Belcredi, Ludvík. Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 69–79.

Článek
Belcredi, Ludvík. Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu v zaniklé středověké osadě Bystřec. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 215–231.

Článek
Belcredi, Ludvík. Užití kovu ve středověké osadě : Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 459–485.

Článek
Belcredi, Ludvík. Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 401–451.

Článek
Belcredi, Ludvík. Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a její hospodářské zázemí (tzv. usedlost XV). Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 399–418.

Článek
Belcredi, Ludvík. Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 411–422.