Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi

Variantní název
Der Beitrag der Ikonographie zur Kenntnis des Inventars und des täglichen Lebens im mittelalterlichen Dorf
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 43-55
Rozsah
43-55
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BRUNNER K., JARITZ G., 1985: Landherr, Bauer, Ackerknecht. Der Bauer im Mittelalter-Klischee und Wirklichkeit. Wien, Köln, Graz.

[2] GOETZ H. W., 1986: Leben im Mittelalter. Mnichov.

[3] HASELOFF A., 1938: Die Psalter illustration. Studien zu Geschichte der Buchmalerei in England, Frankreich und in dem Niederland. Studien zu deutschen Kunst, 9b. Kiel.

[4] HUSA, PETRÁŇ, ŠUBRTOVÁ, 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha.

[5] MÍKA A., 1960: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu. Praha.

[6] PETRÁŇ J., 1963: Zemědělská výroba v Čechách v 2. pol. 16. a počátkem 17. století. Praha.

[7] PETRÁŇ J., 1985, 1986: Dějiny hmotné kultury I, II. Praha.

[8] RIEGL A., 1389: Die mittelalterliche Kalenderillustration. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, s. 1—71.

[9] RÖSENER W., 1985: Bauern im Mittelalter. Mnichov.