Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a její hospodářské zázemí (tzv. usedlost XV)

Variantní název
Die Wüstung Bystřec, Anwesen X I V und sein wirtschaftliches Hinterland
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 399-418
Rozsah
399-418
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BELCREDI, L., 1986: Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu. (Výsledky výzkumu ZSO Bystřece.) AH 11, 423-440.

[2] BELCREDI, L., 1997: Zaniklá ves Bystřec - usedlost X. Sb. Z pravěku do středověku, 108-122, Brno.

[3] BELCREDI, L., 2000: Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu na ZSO Bystřec, AH 25, 215-232.

[4] HOFFMANN, VERENA, 1996: Allerlay kurtzweil - Mittelalterliche und Frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. Arbeit und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege, and 38, 127-200, Dresden.

[5] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně. ČMM, vědy spol. LXXIII, 71-78.