K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi

Variantní název
Zur Frage der Auswertung neuzeitlicher schriftlicher und archäologischer Quellen
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 531-540
Rozsah
531-540
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae II, ed. G. Friedrich, Praha 1912.

[2] Čechura, J., Kuthan, J., 1980: Středověké stavby kláštera v Plasích, Památky a příroda, 203—217.

[3] Čechura, J., Kuthan, J., 1982: Grangie v Plasích?, Umění 3/XXX, 273—276.

[4] Friedl, A., 1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech, PA XXXV, 268—268.

[5] Kadlec, J., 1949: Dějiny kláštera Svaté Koruny, Č. Budějovice.

[6] Líbal, D., Pavlík, M., 1980: Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plasích, Umění XXVIII, 515—518.

[7] Podlaha, A., 1909: Popisy kláštera a kostelů v Plasech v rukopise z r. 1744, PA XXIII, 223—232.

[8] Podlaha, A., 1909a: Posvátná místa Království Českého III, Praha.

[9] Sedláček, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze Království Českého XIV, Praha.

[10] Scheppl, B., 1744: Lapis sepulchralis fundatoris et benefactorum, aliorumque memorabilium monasteril B. V. Marlae de Plassio anno MDCCXLIV a fundatione jubilaeo 600, nonnullis suis memorlis renovatus a F. Benedicto Scheppl, S. O. Cisterciensis elusdem monasterii professo, archiv NM v Praze, Plasy F 160.

[11] Sommer, P., Štauber, B., v tisku: Příspěvek k lokalizaci postoloprtského kláštera, AR.

[12] Třeštík, D., 1968: Kosmova kronika, Praha.

[13] Vogt, M., 1712: Das Jetzt lebende Königreich Böhmen im einer historisch- u. topographischen Beschreibung vorgestellt, Frankfurt u. Leipzig.

[14] Vogt, M., (Pelikán, J. M.) 1729: Tilia Plassensis in horto nostro sive Chronicum Plassense privatum a F. Mauritio Vogt, S. O. C. Plasii professo, SOA Litoměřice, ŘC Osek, B IV 8.