Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova

Název: Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova
Variantní název
Hochmittelalterliche Töpferei auf dem Gebiet von oberen Tekov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 221-229
Rozsah
221-229
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Dzieduszycki, W., 1980: Przemiany w strukturze garncarstwa polskiego w 2 połowie i w 1 połowie XIV w. APo XXIV, s. 363-379.

[2] Gabriel F. – Smetana J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách. AH 8, s. 119-138.

[3] Hoššo, J., 1981: Archeologický výskum hradu Sášov a zámku v Kremnici. AH 6, s. 457-466.

[4] Hoššo, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku. AH 8, s. 215-231.

[5] Kruppé, J., 1981: Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. I, II. Wrocław 1981.

[6] Lamoš, T., 1966: Topografia mesta Kremnice. Historické štúdie 11, s. 99-120.

[7] Lamoš, T., 1969: Vznik a počiatky mesta Kremnice. Kremnica.

[8] Lehotská, D., 1948: Nemecká kolonizácia v Turci. Turč. sv. Martin.

[9] Nawrolski, T., 1978: Stan i problematika badań nad produkcja garncarska na Pomorzu Zachodnim w późnym średniowieczu. APo XXXIII, s. 141-182.

[10] Oriško, Š., 1984: Kremnica. Bratislava.

[11] Pajer, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[12] Ratkoš, P., 1978: Dejiny Žiaru nad Hronom. Žiar nad Hronom.

[13] Remiášová, M., 1981: Hradisko Vyšehrad. AH 6, s. 467-473.

[14] Richter, M. – Smetánka, Z., 1983: Archeologie a studium středověké řemeslné výroby. AH 8, s. 11-21.

[15] Slaninák, M., 1975: K otázke stredovekého dedinského domu na severnom Slovensku. ZbSNM, Etnografia 16, s. 170-189.

[16] Špiesz, A. – Watzka, J., 1966: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Bratislava.

[17] Zamboj, J., 1975: Pukanec. Martin.

[18] Zrebený, A., 1983: Dejiny Brehov. Martin.