Hoššo, Jozef

Varianty jmen:

Hoššo, Jozef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Hoššo, Jozef. Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 457–466.

Článek
Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav. Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 241–251.

Článek
Hoššo, Jozef. Historicko-archeologický výskum v Liptovskej Mare. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 253–269.

Článek
Hoššo, Jozef. Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 569–580.

Článek
Hoššo, Jozef. Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 221–229.

Článek
Hoššo, Jozef. K otázke stavania kachľových pecí v dedinských domoch na území Slovenska v stredoveku. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 401–408.

Článek
Hoššo, Jozef. Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 499–508.

Článek
Hoššo, Jozef. Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 215–232.

Článek
Hoššo, Jozef. Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 287–300.