Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky)

Název: Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky)
Variantní název:
  • Das mittelalterliche Portal als Querschnitt (Zum Sinn der Formensprache der Portale mit sog. Walzen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 475-479
Rozsah
475-479
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Mencl, V., 1960: Vývoj středověkého portálu v českých zemích, ZPP 20 - 1960, str. 8-26, 112-153.

[2] Radová, M., 1972: Architektura románská, vyd. ČVUT, Praha.