Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky)

Title: Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky)
Variant title
Das mittelalterliche Portal als Querschnitt (Zum Sinn der Formensprache der Portale mit sog. Walzen)
Source document: Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 475-479
Extent
475-479
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Mencl, V., 1960: Vývoj středověkého portálu v českých zemích, ZPP 20 - 1960, str. 8-26, 112-153.

[2] Radová, M., 1972: Architektura románská, vyd. ČVUT, Praha.