Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě

Název: Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě
Variantní název:
  • Grundriß- und Bauform des mittelalterlichen ländlichen Hauses in Mitelmähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 157-169
Rozsah
157-169
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.