Středověké kachle z hradu Helfenburku

Název: Středověké kachle z hradu Helfenburku
Variantní název:
  • Mittelalterliche Kacheln aus der Burg Helfenburk
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 545-560
Rozsah
545-560
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bernau F., 1881: Album der Burgen und Schlösser im Königreich Böhmen, Žatec, 117—142.

[2] DD — Státní ústřední archiv v Praze, Desky dvorské, sv. 16.

[3] Gabriel F., Smetana J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119—138.

[4] Gabriel F., Smetana J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře, AH 11, 143—152.

[5] Chromý M., 1984: Tvarový vývoj štítu v průběhu 13.—15. století, Sborník příspěvků II. setkání genealogů a heraldiků, Ostrava, 58—63.

[6] Král V., 1900: Heraldika, Praha.

[7] Macek J., 1967: Jiří z Poděbrad, Praha.

[8] Menclová, D., 1972: České hrady, sv. II., Praha.

[9] Michna P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333—360.

[10] Neustupný E., 1986: Nástin archeologické metody, AR 38, 525—549.

[11] Nový R., 1971: Jindřichohradecká znaková galérie z r. 1338. AUC Philosophica et historica 3—4, 179—197.

[12] Oswald G., 1984: Lexikon der Heraldik, Leipzig.

[13] Petráň J., 1970: Český znak, Praha.

[14] Petráň J., 1985: Dějiny hmotné kultury I. 2, Praha.

[15] Pokorný P. R., 1980: Ke znaku Jana Roháče z Dubé, Heraldická ročenka, 95—96.

[16] Richterová J., 1982: Středověké kachle, Praha.

[17] RTB — Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum II. (ed. J. Emler), Praha 1872.

[18] Sachs H., Badstübner E., Neumann H., 1973: Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig.

[19] Sedláček A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého XIV., Praha.

[20] Sedláček A., 1925: Českomoravská heraldika II., Praha.

[21] Smetánka Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA 60, 228—265.

[22] Votoček O., 1960: Husitský kachel z litoměřické reservace, Zprávy památkové péče 20, 165—166.

[23] Zápotocký M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí, Výzkumy v Čechách — Supplementum, Praha.

[24] Zenger Z. M., 1978: Česká heraldika, Praha.