Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu v zaniklé středověké osadě Bystřec

Název: Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu v zaniklé středověké osadě Bystřec
Variantní název
Bauernhof XI, einzigartiges Vorkommen des dreiteiligen Hauses in der mittelalterlichen Wüstung Bystřec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 215-231
Rozsah
215-231
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BELCREDI L., 1997A: Zaniklá ves Bystřec - usedlost X. In: Z pravčku do středovčku, sborník k 70. narozeninám V. Někudy, Umo, 108-122.

[2] BELCREDI L., 1997B: ZSV Bystřec, usedlost V, In: Život v archeologii středověku, sborník k 65. narozeninám Z. Smetánky a M. Richtera, Praha 14-24.

[3] BELCREDI L., 1998: Archeologický výzkum ZSV Bystřece, usedlost IX. In: Ve službách archeologie, sborník k 60. narozeninám V. Haška, Brno 23-36.

[4] BELCREDI L., 1999: Urbanizace území ZSO Bystřec. AH 24, 69-79.

[5] FROLEC V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu (Ve svčtle archeologických výzkumů na jz. Moravě). AH 7, 67-77

[6] MĚCHUROVÁ Z., 1997: Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. In: Studie archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, ročník XVII. Brno.

[7] MOSZYŇSKI K., 1929: Kultura ludowa Slowian I. Krakow.

[8] NEKUDA R.-NEKUDA V., 1997: Mstěnice 2. Zaniklá středověká ves. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.

[9] NEKUDA V., 1976: Zaniklá středovčká osada Bystřec, okres Blansko. ČMM, s. 39-64.

[10] NEKUDA V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves, Hrádek-tvrz-dvůr-předsunutá opevnění. Brno.

[11] SMETÁNKA Z., 1994: K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku. In: Mediaevalia Archaeologica Bohcmica 1993, 117-138.