Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou

Název: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou
Variantní název:
  • Die durch archäologische Erforschung freigelegte Architektur und Probleme mit ihrem Denkmalschutz
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 29-46
Rozsah
29-46
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BEČKOVA, K., 2000: Zmizelá Praha, Hradčany a Malá Strana. Praha.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1941: Soběslavská hradba v Rožmberském paláci na Pražském hradě, Zprávy památkové péče V, s. 113-123.

[3] Cesta středem Evropy §§2003§§: Obrazy z cesty falckrabě Ottheinricha, katalog výstavy. Postdam.

[4] FROLÍK, J., 2003: Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen/čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně-historický průzkum), Staletá Praha 24, s. 15-28.

[5] FROLÍK, J.-DUBSKÁ, G., 2003: Archeologický výzkum v bývalé Jezuitské koleji v Kutné Hoře (rok 2002), Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 53, s. 21-22.

[6] KAŠIČKA, F.-SVOBODA, J.-STRNADOVÁ, V.-VÁVROVÁ, V., 1992: Pražský hrad. Ústav šlechtičen - čp. 2. I—III. Pasport SÚRPMO. Praha

[7] MATĚJKOVÁ, E., 1965: Kutná Hora, Praha.

[8] MJARTAN, J., 2003: Vápenice ze 17. stol. v areálu Jesuitské koleje v Kutné Hoře, Konservátorská zpráva, Praha.

[9] KAŠIČKA, F., 1997: Ze starší historie Ústavu šlechtičen na Pražském hradě - Aus der älteren Geschichte des Instituts der Edelfrauen auf der Prager Burg, Archaeologia Historica 22, s. 129-144.

[10] Pasport SÚRPMO 1973: Pasport SÚRPMO - Schwarzenberský palác - textová část, Praha.

[11] VANČURA, J., 1976: Hradčany, Pražský hrad, Praha.

[12] VLČEK, P. a kol., 2000: Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, Praha.

[13] VLČEK, P.-SOMMER, P.-FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů, Praha.