Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova

Název: Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova
Variantní název:
  • Spätromanische architektonische Fragmente aus der Burg Lukov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 235-248
Rozsah
235-248
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BORSKÝ, P.-STRÁNSKÁ R.-VITULA, P., 2003: Záchranný a zjišťovací archeologický výzkum zaniklého románskogotického kostela v areálu Bučovického zámku. In: Zprávy Státního památkového ústavu v Brně. Brno 2002, s. 95-102.

[2] BORSKÝ, P.-ONDRA, K.-SALAŠ, M.-STRÁNSKÁ, R.-VITULA, P., 2003: Archeologický, geofyzikální a petrografický výzkum románskogotického kostela v Bučovicích. In: Ve službách archeologie IV. Brno, Nitra, s. 70-76.

[3] BUREŠ, J., 1961: Účast wormsko-řezenského okruhu na stavbě románského Velehradu. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Roč. 10, řada uměnovědná F 5. Brno, s. 157-173.

[4] ČERNOUŠKOVÁ, D.-BORSKÝ, R, 1999: Kostel sv. Kunhuty v Brně-Zábrdovicích. Stavebněhistorický průzkum. Brno (nepubl., uloženo v archivu NPÚ ÚOP v Brně).

[5] JANIŠ, D.-KOHOUTEK, J., 2003: Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému 13. a 14. století, Archaelogia Historica 28. Brno, s. 357-376.

[6] JAROŠ, Z., 1993: Gotická Jihlava. Jihlava.

[7] KOHOUTEK, J., 1985: Hrad Lukov - současný stav výzkumu. Archaelogia Historica 10. Brno, s. 309-321.

[8] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[9] KOHOUTEK, J.-VÁCHA, Z.-VRLA, R., 2002: Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. Archaelogia Historica 27. Brno, s. 425-444.

[10] KOHOUTEK, J., 2005: Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce, Archaelogia Historica 30. Brno, s. 227-233.

[11] KOL., 1987: Kroniky doby Karla IV. Karel IV. Vlastní životopis. Praha

[12] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních Přemyslovců (Kuthan, J., ed.). Roztoky u Prahy.

[13] KUTHAN, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha.

[14] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Vimperk.

[15] LÍBAL, D., 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha.

[16] MENCL, V, 1939: Románská architektura v zemích českých. Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1937 a 1938. Praha, s. 19-41.

[17] MENCL, V, 1960: Vývoj středověkého portálu v Českých zemích. In: Zprávy památkové péče 1, s. 8-26; 3-4, s. 112-153, Praha.

[18] MERHAUTOVÄ, A.-TŘEŠTÍK, D., 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.

[19] MÖBIUS, F.-MÖBIUS, F., 1974: Ecclesia ornata. Berlin.

[20] PETRŮ, J., 1976: Raně středověký kostel v Tečovicích. Památky a příroda č. 8, s. 142-144.

[21] REICHHALTER, G.-KÜHTREIBER, K.-KÜHTREIBER, T, 2001: Burgen. Waldviertel und Wachau. St. Pölten.

[22] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 [A/I]. Praha.

[23] SAMEK, B., 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska 2 [J/N]. Praha.

[24] SCHWARZ, M., 1980: Gotische Architektur in Niederösterreich. St. Pölten-Wien.

[25] SCHWARZ, M., 1981: Studien zur Klosterbaukunst in Österreich unter den letzten Babenbergern. Wien.

[26] SCHWARZ, M., 1998: Die Architektur in den Herzogtümern Österreich und Steiermark unter den beiden letzten Babenbergerherzögen. In: Früh- und Hochmittelalter. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich (Hrsg. von Hermann Fillitz). München, New York.

[27] STEHLÍK, M., 1974: Glosa k románské architektuře na Moravě. Zábrdovice, Doubravice nad Svitavou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, F 18, Brno, s. 67-68.

[28] VÁCHA, Z., 1990: Románský portál kostela ve Štvrtku na Ostrove. In: Ochrana pamiatok a přírody v Západoslovenskom kraji č. 4. Bratislava, s. 17-30.

[29] VRLA, R., 2004: Předběžné výsledky průzkumu západního paláce hradu Lukova. Dějiny staveb 2003, Plzeň, s. 68-78.

[30] VRLA, R., 2004a: Stavebně historický průzkum jedné zdi hradu Lukova. Castellologica Bohemica 9, Praha, s. 397-402.

[31] VRLA, R., 2004/b: Stavební úpravy hradu Lukova ve 20. a 21. století (příspěvek k diskusi o problematice záchrany torzální architektury). Památková péče na Moravě (Hrady a zámky) 8, Brno, s. 77-88.