Archaeologia historica 2006, roč. 31, č. [1]

Obrázek
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj, Chrudim 19.-22. září 2005
Rok
2006
Rok vydání
2006
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-061-5
A. Raně středověká centra, jejich podoba a vývoj – Frühmittelalterliche Zentren, ihre Ähnlichkeit und Entwicklung
Page Title
7-19 Chrudim - raně středověké centrum jižní části východních Čech : (archeologie a 950. výročí prvni písemné zmínky) Frolík, Jan | pdficon
21-44 Od palisády ke zdi: raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí Lutovský, Michal | pdficon
45-53 Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech Bláha, Radek; Sigl, Jiří | pdficon
55-66 Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen) Měřínský, Zdeněk | pdficon
67-74 Přerov a Spytihněv - správní centra východní a střední Moravy v raném středověku Kohoutek, Jiří | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
77-99 K otázce sídlištní kontinuity a topografie lokačního Trutnova Wolf, Ondřej | pdficon
101-107 Teorie o počátcích Chebu Šebesta, Pavel | pdficon
109-118 Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany Havrda, Jan; Tryml, Michal | pdficon
119-130 K předlokačnímu osídlení Brna Jordánková, Hana; Loskotová, Irena | pdficon
131-146 Nezdařené městské lokace na Břeclavsku Kordiovský, Emil | pdficon
147-151 Nové poznatky z výskumu Starého mesta v Banskej Štiavnici : (25 rokov výskumu) Labuda, Jozef | pdficon
153-161 Predbežná správa o výsledkoch archeologického výskumu mestského opevnenia v Skalici Grznár, Peter; Drahošová, Viera | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
165-180 Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů Profantová, Naďa; Stolz, Daniel | pdficon
181-197 Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění v e 12. a 13. století Laval, Filip; Razím, Vladislav | pdficon
199-208 Raně středověké hradiště v Tachově Durdík, Tomáš | pdficon
209-214 Povrchový průzkum hradu Komárka, okr. Chrudim Cejpová, Miroslava | pdficon
215-234 Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin | pdficon
235-248 Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
249-258 Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry Plaček, Miroslav | pdficon
259-269 Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolené Hanuliak, Václav | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
273-281 Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
283-289 Příkopy kolem kostelů Čechura, Martin | pdficon
291-301 Bazilika panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle Severin, Karel | pdficon
303-322 Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel | pdficon
323-332 Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch Baxa, Peter; Bóna, Martin; Nipčová, Daniela | pdficon
333-344 Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch Oriško, Štefan | pdficon
345-348 Kláštorisko v Slovenskej Ľupči - výskům hrobky Mosný, Peter; Selecká, Petra | pdficon
E. Pohřební ritus – Begräbnisritus
Page Title
351-369 Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání Ungerman, Šimon | pdficon
371-385 Výnimočné formy inhumácie v stredoveku a novoveku Hanuliak, Václav | pdficon
F. Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
389-402 K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy Podliska, Jaroslav; Zavřel, Jan | pdficon
403-412 Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Bravermanová, Milena | pdficon
413-425 Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
427-432 Neznámý typ středověké hrnčířské značky z Vyšehradu Nechvátal, Bořivoj | pdficon
433-442 K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umění na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach Smoláková, Mária | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
443-445 Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc. * 23.5.1927 - † 10.5.2006 Měřínský, Zdeněk | pdficon
445-446 Zemřel Miloš Šolle (1916-2004) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
447 Odešel MUDr. Zdeněk Hazlbauer : * 25. května 1928 Praha - † 21. října 2005 Praha Šlosserová, M. | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
448 [Štefanovičová, Tatiana a kolektiv. Dóm sv. Martina v Bratislave: archeologický výskum 2002-2003] Unger, Josef | pdficon
448-449 [Znojemská rotunda] Unger, Josef | pdficon
449-450 [Belcredi, Ludvík. Bystřec: o založení, životě a zániku středověké vsi: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005.] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
451 Seznam autorů | pdficon
hidden section Obsah
Page Title
452-455 Obsah | pdficon