[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2006
Volume: 31
Issue: [1]
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj, Chrudim 19.-22. září 2005
Publication year
2006
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-061-5
Topic
A. Raně středověká centra, jejich podoba a vývoj – Frühmittelalterliche Zentren, ihre Ähnlichkeit und Entwicklung
Title Document
Chrudim - raně středověké centrum jižní části východních Čech : (archeologie a 950. výročí prvni písemné zmínky) | 7–19
Frolík, Jan
PDF
Od palisády ke zdi: raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí | 21–44
Lutovský, Michal
PDF
Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech | 45–53
Bláha, Radek; Sigl, Jiří
PDF
Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen) | 55–66
Měřínský, Zdeněk
PDF
Přerov a Spytihněv - správní centra východní a střední Moravy v raném středověku | 67–74
Kohoutek, Jiří
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
K otázce sídlištní kontinuity a topografie lokačního Trutnova | 77–99
Wolf, Ondřej
PDF
Teorie o počátcích Chebu | 101–107
Šebesta, Pavel
PDF
Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany | 109–118
Havrda, Jan; Tryml, Michal
PDF
K předlokačnímu osídlení Brna | 119–130
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena
PDF
Nezdařené městské lokace na Břeclavsku | 131–146
Kordiovský, Emil
PDF
Nové poznatky z výskumu Starého mesta v Banskej Štiavnici : (25 rokov výskumu) | 147–151
Labuda, Jozef
PDF
Predbežná správa o výsledkoch archeologického výskumu mestského opevnenia v Skalici | 153–161
Grznár, Peter; Drahošová, Viera
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů | 165–180
Profantová, Naďa; Stolz, Daniel
PDF
Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění v e 12. a 13. století | 181–197
Laval, Filip; Razím, Vladislav
PDF
Raně středověké hradiště v Tachově | 199–208
Durdík, Tomáš
PDF
Povrchový průzkum hradu Komárka, okr. Chrudim | 209–214
Cejpová, Miroslava
PDF
Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník | 215–234
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin
PDF
Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova | 235–248
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry | 249–258
Plaček, Miroslav
PDF
Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolené | 259–269
Hanuliak, Václav
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském | 273–281
Dragoun, Zdeněk
PDF
Příkopy kolem kostelů | 283–289
Čechura, Martin
PDF
Bazilika panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle | 291–301
Severin, Karel
PDF
Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli | 303–322
Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel
PDF
Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch | 323–332
Baxa, Peter; Bóna, Martin; Nipčová, Daniela
PDF
Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch | 333–344
Oriško, Štefan
PDF
Kláštorisko v Slovenskej Ľupči - výskům hrobky | 345–348
Mosný, Peter; Selecká, Petra
PDF
E. Pohřební ritus – Begräbnisritus
Title Document
Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání | 351–369
Ungerman, Šimon
PDF
Výnimočné formy inhumácie v stredoveku a novoveku | 371–385
Hanuliak, Václav
PDF
F. Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy | 389–402
Podliska, Jaroslav; Zavřel, Jan
PDF
Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě | 403–412
Bravermanová, Milena
PDF
Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | 413–425
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Neznámý typ středověké hrnčířské značky z Vyšehradu | 427–432
Nechvátal, Bořivoj
PDF
K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umění na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach | 433–442
Smoláková, Mária
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc. * 23.5.1927 - † 10.5.2006 | 443–445
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zemřel Miloš Šolle (1916-2004) | 445–446
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Odešel MUDr. Zdeněk Hazlbauer : * 25. května 1928 Praha - † 21. října 2005 Praha | 447
Šlosserová, M.
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Štefanovičová, Tatiana a kolektiv. Dóm sv. Martina v Bratislave: archeologický výskum 2002-2003] | 448
Unger, Josef
PDF
[Znojemská rotunda] | 448–449
Unger, Josef
PDF
[Belcredi, Ludvík. Bystřec: o založení, životě a zániku středověké vsi: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005.] | 449–450
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 451
PDF
hidden section Obsah
Title Document
Obsah | 452–455
PDF