Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském

Title: Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském
Variant title:
  • Mittelalterlicher Fußboden in der St.-Anna Kirche im Klosterareal der Dominikarinnen auf der Prager Altstadt
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 273-281
Extent
273-281
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BORKOVSKÝ, I., 1957a: Objev rotundy a templářského kostela sv. Vavřince. Časopis Národního musea 126, 7-32.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1957b: Objev templářského kostela v Praze. Archeologické rozhledy 9, 500-507, 513-516.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1959: Kostel řádu templářů v Praze na Starém Městě. Kniha o Praze 1959, 35-46.

[4] DRAGOUN, Zd., 1993: Středověké podlahy a dlaždice z břevnovského kláštera, Zprávy památkové péče 53, 170-176.

[5] DRAGOUN Zd.-DRAGOUN M., 2005: K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domé čp. 353/1 na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 12/1, 104-110.

[6] EMLER, J., 1878: O nekrologiu kláštera sv. Anny v Praze. Sitzungberichte der könig. böhm. Gesselschaft der Wissenschaften, 69-79.

[7] FIALA M.-HRDLIČKA J.-ŽUPANIČ J., 1997: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku 1648. Praha.

[8] HAMMERSCHMID, J. F., 1723: Prodromus gloriae Pragenae. Praha.

[9] HLINOMAZ, M., 1998: Náhrobníky a epitafy ve strahovské basilice. Praha.

[10] PÍŠA, V., 1954: Vzácný archeologický nález v Praze. Zprávy památkové péče 14, 95-96.

[11] PROCHÁZKA, V., 1954: K dějinám stavebního vývoje kostela sv. Anny, sv. Vavřince a kláštera dominikánek na Starém Městě pražském. Umění 2, 167-168.

[12] ŠKABRADA, J.-KYNCL, T., 2003: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Dějiny staveb 2003, 198-223.

[13] VLČEK, P. A kol., 1996: Umělecké památky Prahy-Staré Město a Josefov. Praha.