Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách

Název: Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 111-115
Rozsah
111-115
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Všetička, František. Slovesné sondy: o kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. Vydání první. Jinočany: H & H, 2017. 233 s. ISBN 978-80-7319-126-9.