Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách

Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 111-115
Extent
111-115
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Všetička, František. Slovesné sondy: o kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. Vydání první. Jinočany: H & H, 2017. 233 s. ISBN 978-80-7319-126-9.
Document