Studia paedagogica 2020, roč. 25, č. 1

Obrázek
Rok
2020
Rok vydání
2020
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[5]-8 Editorial Sedláček, Martin | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-32 Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol Smetáčková, Irena; Francová, Veronika | pdficon
[33]-50 Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma Machovcová, Kateřina; Beláňová, Andrea; Kostelecká, Yvona; McCabe, Marta | pdficon
[51]-77 Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek Majerčíková, Jana; Urbaniecová, Klára | pdficon
[79]-105 Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou? Lorenzová, Jitka | pdficon
[107]-125 Efekt tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím Huťťová, Karin; Halamová, Júlia | pdficon
[127]-154 Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol Šmejkalová, Martina; Chvál, Martin | pdficon
[155]-177 Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě Obrovská, Jana; Tůma, František | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Page Title
[179]-200 Syndrom vyhoření u arabských učitelek v Izraeli ve vztahu k vybraným organizačním proměnným Khuri, Ziyad | pdficon